Categorii
Newsletter
Aboneaza-te la Newsletter-ul nostru!

Adresa de mail:
HTML   Doar TEXT
 
Info
Daca nu ati gasit produsul cautat va invitam sa sunati la 0264.426.571 sau trimiteti solicitarea dvs. prin sectiunea Contact.

Regulamente promotii/campanii

Castigatorii: promoției “Tombolă meseriașă 2021”

Regulamentul promoției “Tombolă meseriașă 2021”

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOȚIEI

Organizatorul promotiei "Tombolă meseriasă 2021", este DENNVER COMIMPEX SRL cu sediul în Cluj Napoca, str. Câmpului nr. 84-86, J12/2377/1994, CUI RO 6099702.

Decizia de derulare a promoției conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunța publicul.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII PROMOȚIEI

Promoția desfășură în perioada 01.06.2021 – 31.07.2021 în rețeaua magazinelor Dennver:

 • Magazin Cluj-Napoca (str. Câmpului 69)
 • Magazin Cluj-Napoca (Câmpului 84-86)
 • Magazin Florești (str. Avram Iancu nr. 300)

 

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisă atât persoanelor juridice, cât și fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii campaniei, cu excepția angajaților societății DENNVER COMIMPEX SRL.

Pentru a putea fi înscriși la prezenta campanie, participanții trebuie să achiziționeze produse din magazinele Dennver. În funcție de valoare bon vor primi o cantitate de bulinuțe. Valorile de azhiziție/bon și numărul bulinuțelor acordate/bon sunt menționate la secțiunea 4 din regulamentul actual. Suma bonurilor emise nu se cumulează.

Modalitatea de înscriere ca și participant al prezentei campanii, se realizează prin adunarea bulinuțelor la fiecare achiziție, lipirea acestora pe talonul de participare și completarea datelor de identificare de pe verso, după care se introduce talonul în una din urnele amplasate în fiecare magazin Dennver.

O persoană are dretul să completeze mai multe taloane pe parcursul campaniei.

SECȚIUNEA 4.  MODUL DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

Persoanele care îndeplinesc condițiile stipulate la pct. nr. 3 se pot înscrie la Tombolă pe baza talonului completat integral cu cele 5 bulinuțe si datele de identificare participant.

În funcție de valoarea bonului clienții vor primi cantități diferite de bulinuțe după cum urmează:

 • Valoare minimă 100 lei/bon = 1 bulinuță
 • Valoare cuprinsă între 200 – 500 lei/bon = 2 bulinuțe
 • Valoare peste 500 lei/bon = 3 bulinuțe

 

Bulinuțele și taloanele de participare se vor oferi la casele de marcat în momentul achiziției.

Înscrierile în campanie se pot face doar în perioada: 01.06.2021 – 31.07.2021.

Extragerea premiilor alocate campaniei va avea loc în data de: 02.08.2021

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE OFERITE

 • 10 bucăți premii oferite în cadrul campaniei "Tombolă meseriasă 2021":

Nr. ctr.

Denumire premii

Cantitate (buc.)

1

Multicooker Heinner HMCK-5BK

1

2

Card cadou Dennver în valoare de 100 lei

2

3

Casaca bluetooth TWS IN-EAR WELL BOOST negru

3

4

Ciocan rotoprecutor Bosch GBH 2-26 DRE

1

5

Polizor unghiular Bosch GWS 9-125 S 900W

1

6

Radio Sal RRT 4B

1

7

Echipament de protectie - pantalon - L4050504

1

Cardurile CADOU pot fi utilizate doar în perioada de valabilitate a acestora, în limita valorii și serviciilor înscrise pe acestea. În cazul în care achiziția realizată cu un astfel de card este peste valoarea înscrisă, Beneficiarul se obligă să plătească în numerar diferența survenită. În cazul în care valoarea achiziției este mai mică, nu se acordă rest pentru valoarea rămasă.

 Exemplu: Dacă beneficiarul unui card CADOU de 100 lei (cu TVA) realizează o achiziție de 150 lei, acesta va trebui să achite diferența de 50 lei. În cazul în care beneficiarul unui card CADOU de 100 lei realizează o achiziție de 50 lei, acesta nu va primi înapoi diferența de 50 lei, aceasta neputându-se utiliza pentru o achiziție ulterioară, suma fiind considerată expirată.

Cardul cadou este valabil 12 luni de la data achiziționării, pentru o singură tranzacție. După expirarea perioadei de valabilitate, cardul cadou nu mai poate fi utilizat ca și mijloc de plată. Dupa expirarea perioadei de valabilitate, valoarea cardului cadou este considerată pierdută. Posesorul cardului cadou are întreaga responsabilitate în legatură cu expirarea perioadei de valabilitate, nefiind îndreptățit la nici un fel de despăgubire din partea Dennver Comimpex. Data valabilității cardului cadou se poate verifica, prin solicitarea acestei informații la biroul de informații sau casele de marcat din incinta oricărui magazin Dennver.

Organizatorul nu își asumă răspunderea și nu va înlocui cardul/cardurile cadou în caz de furt, pierdere, rătăcire sau deteriorare. În aceste situații, soldul cardului cadou se consideră pierdut, nefiind posibil nici un fel de despăgubire în legatură cu evenimentul care a condus la imposibilitatea de utilizare a cardului cadou de către deținătorul acestuia.

Se va organiza o singură extragere pentru cele 3 magazine participante la care vor participa toți cei înscriși la campanie. Câștigătorii vor fi desemnați în mod aleatroiu pe bază de tragere la sorți, aceasta fiind realizată în mod fizic în prezența uniei comisii în data de 02.08.2021. Lista câștigătorilor va fi făcută publică în ziua extragerii: 02.08.2021, în fiecare magazin al organizatorului iar câștigătorii vor fi contactați telefonic.

Ordinea extragerii celor 10 premii este după cum este prezentat in lista prezentată la începutul secțiunii nr. 5.

Câștigătorii vor putea să își ridice premiile în maxim 15 zile lucrătoare de la data publicării listei, din magazinul Organizatorului de pe str Campului 84-86.

Pentru a putea intra în posesia premiilor, câștigătorii tombolei, trebuie să prezinte la ridicarea premiilor actul de identitate pentru idenficare. Datele de pe talon (Nume, prenume) trebuie să coincidă cu datel din cartea de identitate a câștigătorului.

Sunt necesare îndeplinirea tuturor condițiilor mentionate mai sus, în caz contrar, premiile rămân în proprietatea Organizatorului, urmând să fie utilizate în alte scopuri.

În cazul în care unul sau mai mulți câștigători nu se prezintă în termenul mai sus menționat sau nu dorește să-l ridice, acesta rămâne în proprietatea Organizatorului, urmând să fie utilizat în alte scopuri.

Câștigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor acordate cu ocazia acestei tombole.

SECȚIUNEA 6.  RESPONSABILITATE

Organizatorul promoției va acorda premiile în conformitate cu specificațiile acestui Regulament. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumite persoane sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral la campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care îl poate în mod rezonabil exercita. Aceste circumstanţe se pot datora:  informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod.   

Organizatorul va utiliza datele cu caracter personal ale clienţilor participanţi la campania “Tombolă meseriașă 2021” numai cu acordul expres al acestora. Toate datele sunt colectate pentru a identifica câștigătorii, în conformitate cu respectarea prevederilor art. 4 lit.e) Legea nr. 677/2001. Sunt respectate și prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucarea datelor cu caracter personal și libera circulație, ce este aplicabil din 25 mai 2018.

DENNVER COMIMPEX SRL este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr 27242. 

Organizatorul va calcula, plăți și va declara impozitul pe premii, datorat la acordarea premiului în conformitate cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care premiul acordat unui singur câștigător depășește plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 de lei). Orice alte obligații de natură fiscala sau de altă natură, în legătură cu premiile revin în exclusivitate câștigătorului.

În conformitate cu legislația financiar - fiscală, caștigătorului care acceptă premiul și căruia i se înmânează acest premiu i se va solicita în mod obligatoriu și CNP-ul (pentru premii cu valoarea de peste 600 RON), aceste date fiind necesare Organizatorului, ca date obligatorii sub aspectul legislației financiar -fiscale. Premiul cu o valoare mai mare de 600 lei este: Ciocan rotoprecutor Bosch GBH 2-26 DRE.

 

SECȚIUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanţa competentă de la sediul Organizatorului.

SECȚIUNEA 8. ÎNTRERUPEREA PROMOȚIEI

Promoția va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie unilaterală a organizatorului.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL PROMOȚIEI    

Regulamentul promoției este disponibil în mod gratuit în magazinele Dennver.

Prin participarea la această campanie promoțională, participanții sunt de acord să se conformeze acestui regulament.

 

Data: 31.06.2021

Dennver Commimpex SRL

 

 

REGULAMENT DE ACHIZIȚIE ȘI UTILIZARE A

“Cardului Cadou Dennver”

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul este DENNVER COMIMPEX SRL  cu sediul în Cluj Napoca, str. Câmpului nr. 84, județul Cluj, J12/2377/1994, CUI RO 6099702, înregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal nr. 27242 .

Decizia de derulare a programului „Card Cadou Dennver”  conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul. Orice modificări sau completări vizând prezentul regulament vor fi aduse la cunoștința publicului cu cel puțin 30 (sau 60) de zile înainte de operarea modificărilor.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA  DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI

Programul se va desfășura pe o perioadă nelimitată exclusiv în magazinele Dennver:

 • Magazin str. Câmpului nr. 69 (Cluj-Napoca)
 • Magazin str. Câmpului nr. 84-86 (Cluj-Napoca)
 • Magazin str. Avram Iancu nr. 300 (Florești)

Organizatorul poate hotărî în orice moment încetarea programului „Card Cadou Dennver”, dar nu înainte de a anunța publicul cu cel puțin 30 de zile înainte. Înștiințarea se va face în toate magazinele și pe pagina de web a Organizatorului.

Regulamentul programului se poate consulta în magazinele Dennver sau pe www.dennver.ro/card-cadou

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE / CONDIȚII DE ACHIZIȚIE

Cardurile cadou pot fi achiziționate de orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă are sau nu domiciliul/sediul în România. Înscrierea în program se face prin achiziția unui „Card Cadou Dennver”. Cardurile cadou Dennver pot fi achiziționate din magazinele Dennver din Cluj de pe strada Câmpului 84-86 sau din Florești de pe strada Avram Iancu nr. 300, în limita stocurilor disponibile.

Cardurile cadou sunt disponibile cu valori de 100 de lei, 250 de lei, 500 de lei și 1000 de lei.

Organizatorul își rezervă dreptul, la discreția sa absolută de a anula participarea oricărei persoane care nu respectă Regulamentul, care este suspectată de fraudă, care acționează într-un mod lipsit de etică sau perturbător sau care se determină că acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice persoană, fără a avea obligația de a o demonstra cu probe.

SECȚIUNEA 4.  UTILIZAREA CARDULUI / CONDIȚII DE UTILIZARE

 Plata se poate realiza numerar sau prin card bancar, fără a se percepe nicio taxă de emitere.

Cardul cadou este livrat pe loc, în format fizic, imediat după ce este procesată plata.

Cardul cadou poate fi utilizat exclusiv în rețeaua fizică de magazine Dennver, la achiziția oricăror produse din oferta magazinelor Dennver, inclusiv a celor aflate în promoție sau alte oferte speciale. Cardul cadou nu poate fi utilizat pentru cumpărături din magazinul online Dennver.

 

Cardul cadou este transmisibil, nu este nominal.

 

Cardul cadou poate fi folosit o singură dată, într-o singură tranzacție. Valoarea produselor achiziționate trebuie să fie egală sau mai mare decât valoarea înscrisă pe card. În cazul în care valoarea cumpărăturilor depășește valoarea nominală a cardului, diferența poate fi achitată prin orice alt mijloc de plată acceptat în magazinele Dennver.

 

Cardul Cadou nu poate fi reîncărcat și nici nu poate fi reutilizat. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a cardului cadou nici achizitorului inițial, nici deținătorului. Nu se acordă rest la achizițiile cu cardul cadou. Valoarea rămasă și neutilizată a cardului cadou nu poate fi transferată sau răscumpărată. Cardul cadou nu poate fi folosit la achiziționarea unui alt card cadou.

 

Se pot achiziționa mai multe carduri cadou pe un singur bon.

Mai multe carduri cadou pot fi cumulate pentru plata unei singure tranzacții.

 

Cardul cadou este valabil 12 luni de la data achiziționării, pentru o singură tranzacție. După expirarea perioadei de valabilitate, cardul cadou nu mai poate fi utilizat ca și mijloc de plată. După expirarea perioadei de valabilitate, valoarea cardului cadou este considerată pierdută. Posesorul cardului cadou are întreaga responsabilitate în legătură cu expirarea perioadei de valabilitate, nefiind îndreptățit la nici un fel de despăgubire din partea Dennver Comimpex. Data valabilității cardului cadou se poate verifica, prin solicitarea acestei informații la biroul de informații sau casele de marcat din incinta oricărui magazin Dennver.

 

Fiecare Card cadou este inscripționat astfel:

 • pe față are înscrisă valoarea unică;
 • pe verso sunt inscripționate: durata de valabilitate, codul de bare, magazinele unde poate fi utilizat, condiția efectuării plății și numele Organizatorului.

Fiecare Card cadou este atașat unui blister suport, pe care sunt inscripționare termenii și condițiile de baza, emitentul cardului.

Organizatorul nu va furniza niciun fel de detalii despre tranzacțiile care au fost efectuate cu un „Card Cadou Dennver”.

 

SECȚIUNEA 5. CONDIȚII DE RETUR

Odată achiziționat, un card cadou nu poate fi returnat sau preschimbat în nici un fel de condiții.

 

Returnarea produselor achiziționate cu card/carduri cadou, se poate realiza respectând condițiile de retur valabile în rețeaua de magazine Dennver.

 

SECȚIUNEA 6.  PIERDEREA, DISTRUGEREA SAU FURTUL CARDULUI

Cardul cadou este un produs la purtător, nenominal, fiind transmisibil prin simpla remitere de la o persoană la alta, responsabilitatea utilizării acestuia revenindu-i exclusiv posesorului. Cardul poate fi utilizat și de o altă persoană decât cea căreia i s-a oferit de către achizitorul inițial. 

Organizatorul nu își asumă răspunderea și nu va înlocui cardul/cardurile cadou în caz de furt, pierdere, rătăcire sau deteriorare. În aceste situații, soldul cardului cadou se consideră pierdut, nefiind posibil nici un fel de despăgubire în legătură cu evenimentul care a condus la imposibilitatea de utilizare a cardului cadou de către deținătorul acestuia.

 

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care mai multe persoane revendică același card cadou. Dreptul de utilizare a cardului cadou va fi recunoscut persoanei care îl prezintă fizic în magazin.

 

SECȚIUNEA 7. REGULAMENTUL PROGRAMULUI

Prezentul Regulament este pus la dispoziția oricărei persoane interesate, spre consultare, în fiecare magazin menționat la Secțiunea 2 și pe pagina de web al Organizatorului.

Prin participarea la acest program, persoanele fizice sau persoanele juridice interesate declară că sunt de acord să se conformeze acestui regulament.

SECȚIUNEA 8. LITIGII

Eventualele litigii apărute între organizator și cumpărătorii/utilizatorii cardului cadou se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Legea aplicabilă este legea română.

SECȚIUNEA 9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Datele personale ale clienților persoane fizice sunt protejate și securizate conform Regulamentului UE 679/2016.

Datele colectate sunt păstrate în condiții de maximă securitate și nu sunt externalizate sau divulgate unei terțe părți. Datele personale ale clienților  sunt accesibile doar persoanelor autorizate, precum DPO autorizat cu COR 242231 sau cei împuterniciți de acesta.

Persoana vizată are dreptul oricând de a cere informații despre datele sale și de a-și exercita drepturile ce deriva din Regulamentul UE 679/2016. În caz de anchetă pentru infracțiune sau orice altă ilegalitate Organizatorul are obligația de a transmite toate datele deținute instituțiilor care cercetează cazul precum: Parchet, Poliție, Judecătorie precum și tuturor autorităților în drept.

Drepturile pot fi exercitate prin e-mail la adresa: dataprotection@dennver.ro.

Data: 09.10.2020.

Dennver Comimpex SRL