Categorii
Newsletter
Aboneaza-te la Newsletter-ul nostru!

Adresa de mail:
HTML   Doar TEXT
 
Info
Daca nu ati gasit produsul cautat va invitam sa sunati la 0264.426.571 sau trimiteti solicitarea dvs. prin sectiunea Contact.

Termeni si conditii

Efectuarea unei comenzi pe site-ul www.dennver.ro reprezintă acordul dumneavoastră cu termenii şi condiţiile prezentate mai jos:

 

1.  DEFINIŢII ŞI TERMENI

Se înţelege prin

1.1. DENNVER COMIMPEX S.R.L. – este persoana juridică de naţionalitate română, având sediul social în Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 84-86, jud. Cluj, cu număr de ordine la Oficiul  Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj J12/2377/1994, cod unic de înregistrare fiscală RO6099702, tel/fax: 0264-426-571, adresă de email office(at)dennver.ro

1.2. Cumpărător – persoană fizică ori persoană juridică sau orice altă entitate juridică care îşi face un Cont în Site şi efectuează o Comandă.

1.3. Client – persoană fizică sau persoană juridică care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin mijloacele de comunicare puse la dispoziţie de către DENNVER COMIMPEX S.R.L. (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între DENNVER COMIMPEX S.R.L. şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui CONT.

1.4. Cont – secţiunea din Site formată dintr-o adresă de poştă electronică şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Client/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanţii, produse, bunuri, impresii legate de calitatea produselor, a serviciilor de transport ori livrare etc.).

1.5. Site – domeniul (adresa site-ului) şi subdomeniile acestuia conţinând informaţiile necesare în vederea informării clienţilor şi efectuării de comenzi de către aceştia.

1.6. Comanda – un document emis în format electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Bunuri şi Servicii de pe Site. Comanda acceptată de Vânzător devine contract între părţi numai după notificarea Cumpărătorului.

1.7. Bunuri şi Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

1.8. Campanie – acţiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri şi/sau Servicii având un stoc limitat şi predefinit ori o reducere a preţurilor de vânzare la anumite Bunuri, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

1.9. Contract – reprezintă acordul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

1.10. Conţinut

•    toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;

•    conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

•    orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului către Cumpărător, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

•    informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

•    informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

•    date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

1.11. Document – prezentele Termeni şi Condiţii.

1.12. Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poştă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor şi Serviciilor şi/sau a Promoţiilor desfăşurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta.

1.13. Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun şi/sau Serviciu de către DENNVER COMIMPEX S.R.L., Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

1.14. Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operaţiunilor de colectare, transport şi valorificare/reciclare a deşeurilor echipamentelor electrice şi electronice, astfel cum este prevăzut de legislaţia în vigoare.

1.15. Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în descrierea acestora.

1.16. Vânzător – DENNVER COMIMPEX S.R.L. proprietar şi administrator al site-ului.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale. De asemenea, la finalizarea înregistrării Comenzii pe Site, Cumpărătorul certifică faptul că a luat la cunoştiinţă condiţiile şi termenii de derulare a Contractului dintre acesta şi Vânzător, precum şi că este de acord cu acestea.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri şi/sau Servicii din Comandă, va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul postei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Pentru Comenzile ce urmează a fi livrate la showroom-urile şi punctele de livrare DENNVER COMIMPEX S.R.L. preţurile şi rezervările Bunurilor şi/sau Serviciilor sunt valabile 3 (trei) zile de la înregistrarea Comenzii de către Cumpărător.

2.6. Documentul şi informaţiile puse la dispoziţie de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanţie emis de furnizorii acestuia pentru Bunurile achiziționate.

2.7. Sunt considerate documente ale contractului, certificatele de garanție, certificatele de conformitate, instrucțiunile de utilizare și orice alte documente care însoțesc produsele comandate de client. 

 

3.  POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

Pentru motive justificate DENNVER COMIMPEX S.R.L. îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului/Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel DENNVER COMIMPEX S.R.L. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relaţii cu Clienţii al DENNVER COMIMPEX S.R.L., pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menţionate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea cu acesta, postarea opiniilor vis-a-vis de Bunuri şi/sau Servicii sau comunicarea prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din Site. Vor fi excluse din Site sau ignorate, pareri sau adresări ce conţin înjurii sau un limbaj neadecvat, atac la persoane ori referiri politice. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, DENNVER COMIMPEX S.R.L. îşi rezervă dreptul de a cere Clienţilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informaţiei din cadrul Site-ului.

3.4. DENNVER COMIMPEX S.R.L. poate publica pe Site informaţii despre Bunuri şi/sau Servicii şi/sau Promoţii practicate de către acesta sau de către oricare alt terţ cu care DENNVER COMIMPEX S.R.L. are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor şi/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A.

3.6. În condiţiile prevăzute de lege, preţul Bunurilor electrice ori electronice afişat pe site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adaugată la preţul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relaţii cu Clienţii al DENNVER COMIMPEX S.R.L..

3.7. În cazul plăţilor online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.8. Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor şi/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

4. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

4.1. Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru Servicii ce ţin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

4.2. Vânzătorul poate cesiona către terţi creanţele născute din derularea operaţiunilor comerciale efectuate în temeiul prezentelor termeni şi condiţii

 

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

5.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a DENNVER COMIMPEX S.R.L., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de DENNVER COMIMPEX S.R.L., includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al DENNVER COMIMPEX S.R.L. asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al DENNVER COMIMPEX S.R.L..

5.3. Orice Conţinut la care Clientul/Cumpărătorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însotit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între DENNVER COMIMPEX S.R.L. şi acesta, şi fără nici o garanţie implicit sau expres formulată din partea DENNVER COMIMPEX S.R.L. cu referire la acel Conţinut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care DENNVER COMIMPEX S.R.L. confera Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea DENNVER COMIMPEX S.R.L. pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat În orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conţinut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea DENNVER COMIMPEX S.R.L. şi/sau al angajatului/prepusului DENNVER COMIMPEX S.R.L. care a mijlocit transferul de Conţinut, în cazul în care aceasta există, faţă de respectivul conţinut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta există.

 

6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevarate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situatie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părti faţă de cealalta sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;

6.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de DENNVER COMIMPEX S.R.L., în cazul plăţii online;

6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

6.5. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată dupa cum urmează:

6.5.1. pentru Comenzile achitate cu card online, returnarea sumei se va face prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

6.5.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/Card bancar returnarea sumei se va face prin virament bancar;

6.5.3. pentru Comenzile achitate prin credit de consum returnarea sumei  se va realiza prin procedura de anulare/recalculare contract rate.

6.6. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuşi Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.7. În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (sapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

6.8. Comenzile primite în zilele de sărbătoare vor fi onorate în prima zi lucrătoare. Se consideră comanda validă acea comandă care are toate informaţiile cerute de formular completate corect. 

 

7. BUNURI SAU SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.1. furnizarea de Bunuri al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

7.1.2. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

7.1.3. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

7.1.4. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;

7.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

7.1.6. contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afară celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

 

8. CONFIDENŢIALITATE

8.1. Informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

8.2. Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, clientul oferă Vânzătorului acces nerestricționat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. De asemenea, clientul declară că este de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici care au fost transmise prin intermediul Site-ului. 

DENNVER COMIMPEX S.R.L. nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.4. Prin înscrierea în baza de date a DENNVER COMIMPEX S.R.L., Clientul/Cumpărătorul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai DENNVER COMIMPEX S.R.L.; furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care DENNVER COMIMPEX S.R.L. poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a Bunurilor şi/sau a Serviciilor, etc.

 

9. PUBLICITATE

9.1. Newsletterele DENNVER COMIMPEX S.R.L. sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de DENNVER COMIMPEX S.R.L.. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

9.2. În momentul în care, Clientul îşi crează un Cont pe Site, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opţiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea DENNVER COMIMPEX S.R.L. în acest sens.

9.3. Renunţarea la primirea Newslettere-lor de către Client sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere sau apelând numărul de telefon 0264426571.

9.4. Renunţarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document

 

10. FACTURARE – PLATĂ

10.1. Preţurile Bunurilor şi Serviciilor afişate în cadrul site-ului www.dennver.ro includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.

10.2. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conţine Bunuri şi/sau Servicii vândute de DENNVER COMIMPEX S.R.L., precum şi pentru orice alte plăţi aferente Comenzii, atat în format electronic cat si format tiparit, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poşta electronică, la adresa de e-mail menţionată de Cumpărător în Contul său, respectiv adaugarea facturii in coletul trimis.

10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

10.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deţine o evidenţă a facturilor emise de DENNVER COMIMPEX S.R.L., putându-le salva şi arhiva la rândul său în orice moment şi în orice modalitate pe care o doreşte.

10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către DENNVER COMIMPEX S.R.L. în Contul său prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionata în Contul său.

10.7. În cazul în care aceste informaţii sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore în Cont, cumpărătorul va sesiza acest aspect pe adresa de mail: comenzi(at)dennver.ro

 

11.  LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau în showroom-urile DENNVER COMIMPEX S.R.L., conform opţiunii Clientului.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor numai pe teritoriul României.

11.4. Detaliile de livrare a Bunurilor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligaţie contractuală din partea DENNVER COMIMPEX S.R.L., fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

11.5. Pentru produsele existente în stoc, în funcţie de transportator, termenul de livrare poate fi cuprins între 48-72 ore. 

11.6. Pentru produsele care nu sunt în stoc, termenul de livrare este în general cuprins între 5-10 zile lucrătoare. Magazinul nu are nici o responsabilitate faţă de respectarea acestor termene. 

11.7. Pentru achiziţionarea produselor ce se aduc pe bază de comandă se poate solicita achitarea unui avans de cel puţin 30% din valoarea produsului. 

 

12. GARANŢII

12.1. Toate Bunurile comercializate de către DENNVER COMIMPEX S.R.L., cu excepţia Bunurilor resigilate, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (excepţie Bunurile resigilate), în ambalajele originale şi provin din surse autorizate de fiecare producător  în parte.

12.2. În cazul Bunurilor vândute şi livrate de DENNVER COMIMPEX S.R.L., certificatele de garanţie sunt emise direct de producător, toate cazurile de garantie fiind rezolvate prin reţeaua de service naţională a acestuia.

12.3. Pentru Bunurile din Comanda care beneficiază de garanţie în baza certificatelor de garanţie emise de producatorul acestora, DENNVER COMIMPEX S.R.L. va transmite Cumpărătorului aceste certificate de garantie exclusiv în format tiparit, prin adăugarea certificatelor de garanţie aferente Bunului în coletul clientului.

12.4. Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanţie aferent Bunului din Comandă, Cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său.

12.5. În cazul certificatelor de garanţie emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanţie trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menţionat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanţiei.
Lipsa certificatului de garanţie al Bunului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la recepţia mărfii pe adresa comenzi(at)dennver.ro . Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

12.6. În cazul Bunurilor resigilate, certificatul de garanţie este emis de către DENNVER COMIMPEX S.R.L., iar garanţia poate să acopere o perioadă diferită faţă de perioada de garanţie a aceluiasi Bun nou, sigilat. Perioada de garanţie este specificată în certificatul de garanţie pentru fiecare Bun resigilat în parte. Condiţiile de utilizare, manipulare şi transportare a unui Bun resigilat sunt aceleaşi cu cele de la produsele sigilate şi beneficiază de aceleaşi servicii dacă nu este stipulat altfel în pagina produsului.

 

13. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII BUNURILOR

13.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în Comandă (înţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

 

14. RETURUL PRODUSELOR

14.1. Returul produselor precum şi dreptul de renunţare unilaterală a contractului din partea consumatorului se vor realiza conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, completată. Astfel consumatorul beneficiaza de o perioada de 14 zile pentru a se retrage din contract fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fără a suporta alte costuri. Retragerea din contract expira in termen de 14 zile din ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a produselor. Înainte de expirarea perioadei de retragere, cumpărătorul va informa Vânzătorul cu privire la decizia sa de retragere din contract, fie prin completarea modelului de formular de retragere publicat pe site fie prin orice alta declaratie neechivoca in care isi exprima decizia de retragere din contract. Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere in conformitate cu dispozitiile din prezentul articol revine clientului.

Clientul se obligă la returnarea produselor sau înmânarea acestora Vânzătorului fara intarziere nejustificata si in decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat acestuia decizia sa de retragere din contract. Termenul este considerat respectat daca produsele sunt trimise inapoi de client inainte de expirarea perioadei de 14 zile, clientul suportând doar costurile directe legate de returnarea produselor. Sunt exceptate de la dreptul de retragere produsele sau serviciile prevăzute ca atare conform art. 14 din O.U.G. 34/2014.

14.2. Cumpărătorul care îşi exercită dreptul de denunţare unilaterală a contractului are următoarele obligaţii: 

- Produsele vor fi expediate cu componentele sau accesoriile primite la cumpărare, în ambalajul original, în perfectă stare de funcţionare. 

- Toate obiectele trebuie să aibă aspectul identic cu cel avut la primirea lor şi după caz, să aibă sigiliile intacte sau să nu prezinte urme care să ateste operaţiuni interzise de fabricant sau furnizor asupra produselor

14.3. Valoarea obligaţiilor băneşti ale furnizorilor faţă de clienti nu poate depăşi valoarea sumelor încasate. Clientul nu poate pretinde nici un fel de daune morale sau materiale peste aceste sume. 

14.4. Produsele returnate la DENNVER COMIMPEX S.R.L.  vor fi ridicate de la curieri doar în urma înştiinţării scrise, înainte de trimiterea efectivă a produsului.

 

15. RĂSPUNDERE

15.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea  acestora.

15.2 Orice tentativă de acces neautorizat, de a produce prejudicii sau fraudă vor fi aduse la cunoştinţa autorităţilor competente.

15.3 Vânzătorul nu este considerat responsabil față de client pentru nici un fel de prejudicii (directe, indirecte sau accidentale) ce pot rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informaţiei prezentate pe site şi nici pentru orice tip de erori sau omisiuni în conţinut care pot conduce la pierderi.

 

16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1. DENNVER COMIMPEX S.R.L. este înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 27242.

16.2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, DENNVER COMIMPEX S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

16.3. Scopul colectării datelor este: informarea Clienţilor/Cumpărătorilor privind situaţia Contului lor, informarea  Cumpărătorilor privind evoluţia şi starea Comenzilor, evaluarea  Bunurilor şi Serviciilor oferite, activităţii comerciale, de promovare a  Bunurilor şi Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul Clientului/Cumpărătorului.

16.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont şi/sau de Comandă Cumpărătorul declară şi acceptă necondiţionat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a DENNVER COMIMPEX S.R.L., înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 27242, şi îşi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către DENNVER COMIMPEX S.R.L., afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către DENNVER COMIMPEX S.R.L., afiliaţii şi colaboratorii acestora de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului. De asemenea, Cumpărătorul îşi dă acordul expres şi neechivoc că aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către DENNVER COMIMPEX S.R.L. atât afiliaţilor săi precum şi altei/altor entităţi din ţară sau străinatate.

16.5. Prin citirea Documentului, cumpărătorul a luat la cunoştinţă faptul că îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor  garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

16.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 84-86, jud. Cluj, cumpărătorul își va putea exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate.

16.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 84-86, jud. Cluj, clientul va fi în măsură sa-și exercite dreptul de intervenţie asupra datelor, după caz:

16.7.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

16.7.2. transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

16.7.3. notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

16.8. De asemenea, DENNVER COMIMPEX S.R.L. poate furniza datele Cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată /bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care vânzătorul poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a Bunurilor şi Serviciilor noastre, asigurători.

16.9. Prin completarea în formularul de comandă pe Site a datelor personale, inclusiv CNP, în scopul activităţii de creditare, Cumpărătorul îşi exprimă expres consimţământul că persoanele juridice cu care DENNVER COMIMPEX S.R.L. a încheiat parteneriate în vederea oferirii produselor prin credit să prelucreze datele personale ale acestuia în vederea consultării informaţiilor înregistrate pe numele tău în baza de date a Biroului de Credit.

16.10. Informaţiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

17. FORŢĂ MAJORĂ

17.1. Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat. Partea care invocă un caz de forță majoră este obligată să probeze apariția evenimentului printr-un document emis de Camera de Industrie și Agricultură sau de autoritatea publică locală în a cărei competență administrativă s-a produs acel eveniment.

17.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

18. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

Prezentul Document este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între DENNVER COMIMPEX S.R.L. şi Clienţi / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române de la sediul Vânzătorului.

 

19. INFORMAŢII PRIVIND DEEE

19.1. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) pot conţine substanţe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului şi sănătăţii umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecţia mediului, H.G 1037/2010, privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, clienţii vor avea în vedere următoarele:

19.1.1. cumpărătorii au obligaţia de a nu elimina deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) ca deşeuri municipale nesortate şi de a colecta selectiv aceste DEEE;

19.1.2. colectarea acestor deşeuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziţia producătorilor de către Autorităţile administraţiei publice locale care au obligaţia potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare şi de a pune la dispoziţia producătorilor spaţiile necesare pentru înfiinţarea punctelor de colectare a DEEE;

19.1.3. clienţii pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate în momentul achiziţiei unui produs nou din aceeaşi categorie; astfel, DENNVER COMIMPEX S.R.L. aplică politica de colectare a DEEE în sistem de preluare a echipamentelor unul la unul, conform legislaţiei în vigoare, dacă echipamentul predat este echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca şi echipamentul nou furnizat; clienţii DENNVER COMIMPEX S.R.L. pot preda DEEE echivalent la toate Showroom-urile DENNVER COMIMPEX S.R.L..

19.2. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice şi electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X.